Informatie over Budgetbeheer Martin de Groot
Post- en bezoekadres Haringvlietstraat 171, 3313 EC Dordrecht
E-mail info@budgetbeheermartindegroot.nl
Telefoon 06 1474 1424
Website www.budgetbeheermartindegroot.nl
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 66321581
Budgetbeheerder Martin de Groot
Openingstijden telefonisch spreekuur voor klanten maandag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur
Openingstijden telefonisch spreekuur voor begeleiders maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur