Is budgetbeheer iets voor mij?

Als u twee of meer van deze vragen met ja heeft beantwoord dan kan budgetbeheer een oplossing voor u zijn.
Het kan u rust geven als u weet dat er een budgetplan is, dat alle daarin opgenomen uitgaven op tijd voor u worden betaald,
dat de betalingsregelingen die zijn afgesproken voor het afbetalen van uw schulden en betalingsachterstanden op tijd worden nagekomen
en dat er (als daarvoor ruimte is in het budgetplan) gespaard wordt voor onvoorziene uitgaven en voor uitgaven die niet elke maand voorkomen.

Bij grotere betalingsachterstanden van de huur of de energie kan het hebben van budgetbeheer een al aangekondigde huis-uitzetting
of afsluiting van energie voorkomen.

Terug