Kan ik zelf steeds gemakkelijk zien hoe het budgetbeheer verloopt?

Ja, het budgetbeheer dat ik voor u uitvoer is goed controleerbaar en doorzichtig

Op de website krijgt u uw eigen pagina's waar u steeds alle gegevens over het budgetbeheer kunt inzien.

De door u ondertekende overeenkomst budgetbeheer, algemene voorwaarden en machtiging kunt u inzien en downloaden.

Het budgetplan laat zien welke inkomsten er verwacht worden en welke uitgaven er met u afgesproken zijn om namens u te betalen aan de diverse instanties, zoals huur aan de woningstichting, zorgkosten aan de zorgverzekeraar enz.

Na afloop van elke kalendermaand kunt u het bankafschrift van de afgelopen maand direkt inzien op de website en ook downloaden. Het bankafschrift van de lopende maand wordt dagelijks bijgewerkt t/m gisteren. Het bankafschrift bevat alle inkomsten en uitgaven van de maand en ook het beginsaldo en eindsaldo van die maand. U kunt het bankafschrift vergelijken met het budgetplan en controleren of alle gedane betalingen overeenkomen met het budgetplan.

Als u vragen hebt over het budgetplan of de gedane betalingen wil ik graag via het telefonisch spreekuur uw vragen beantwoorden. Uw vragen kunt u ook per e-mail stellen en ik zal mijn best doen om die binnen twee werkdagen te beantwoorden.

Terug