Wat is budgetbeheer?

Budgetbeheer, ook wel inkomensbeheer genoemd, heeft tot doel de inkomsten en uitgaven van de klant te beheren en in evenwicht te houden.
Budgetbeheer vindt plaats op basis van een overeenkomst en een budgetplan.
Er wordt een bankrekening op naam van de klant geopend waarop de inkomsten van de klant worden ontvangen en waarvanaf
de budgetbeheerder betalingen verricht voor de uitgaven van de klant.
Op basis van de afspraken met de klant worden verschillende betalingen verricht.
Dit heeft minimaal betrekking op huur/hypotheek, electriciteit, gas, water, premies en eigen risico zorgverzekeringen en bedragen
die bij een betalingsregeling met schuldeisers zijn afgesproken.
De budgetbeheerder ziet er op toe dat er geen (nieuwe) schulden dan wel betalingsachterstanden ontstaan.
De klant gaat beschikken over wekelijks of maandelijks te ontvangen leefgeld. Dit is het bedrag dat overblijft wanneer alle lasten zijn betaald,
noodzakelijke reserveringen plaats hebben gevonden en de kosten van budgetbeheer in rekening zijn gebracht.

Terug